Komunistov a fašistov do KDH neberú

KDH bude meniť stanovy.
Zmeny a ich rozsah sú internou záležitosťou hnutia a budú sa prejednávať vo vnútri strany. Pre slovenskú verejnosť ani nie sú zaujímavé skutočnosti upravujúce vnútorný chod hnutia. Pre verejnosť však môže byť zaujímavá v tejto chvíli nasledovná informácia.
Predsedníctvo KDH na svojom zasadnutí dňa 16. augusta 2016 okrem iných návrhov zmien predkladá do diskusie s členmi strany aj návrh, aby priamo v stanovách bolo uvedené, že členmi hnutia sa nemôžu stať občania, ktorí boli členmi ŠTB alebo s ňou spolupracovali, rovnako i občania, ktorí boli členmi ľudových milícií. Návrh predsedníctva predložený do diskusie ďalej navrhuje aj to, aby sa členom KDH nemohol stať občan, ktorý bol členom politickej strany postavenej na komunistickej alebo fašistickej ideológii.
Ak tento návrh prejde, tak KDH bude prvou stranou na Slovensku a asi jednou z prvých v Európe, ktorá sa v otázke možného členstva takto jednoznačne vyhraní ľuďom, ktorí aktívne podporovali alebo podporujú ideológie, ktoré ničili ľuďom životy.
Komunizmus a fašizmus ničili Európu, ničili životy ľudí. Ľudia sú však nepoučiteľní. Znova a znova sa objavujú občania, ktorí vlastné zlyhania alebo zlyhania jednotlivých politikov pripisujú parlamentnej demokracii ako systému na riadenie štátu a hľadajú riešenia v stranách, ktoré parlamentnú demokraciu z princípu nenávidia.
KDH v súčasnosti nemá veľa možností ako ochrániť parlamentnú demokraciu, ako chrániť slobodu. Jednou z mála možností je to, že sa hnutie jasne vyhraní od ľudí, ktorí z rôznych pohnútok vstúpili alebo plánujú vstúpiť do strán postavených na ideológiách, ktoré fatálne zlyhali a ničili ľudské životy.
Zatiaľ čo neprijímanie bývalých ŠTB-ákov a milicionárov za členov má dnes už len skôr deklaratórny a symbolický význam, ustanovenie o neprijímaní ľudí, ktorí boli členmi strán postavenými na komunistickej alebo fašistickej ideológii je žiaľ aktuálne a má aj čiastočne preventívny význam. Na Slovensku aj dnes pôsobia strany, ktoré sú postavené na komunistickej a fašistickej ideológii a ľudia sa do nich hlásia.
Nepreceňujeme to, že občania sa rozhodnú do takej strany nevstúpiť z obavy, že ak by následne takúto stranu opustili, KDH by ich za člena neprijalo. A však takéto ustanovenie odradí v budúcnosti čo i len jedného mladého človeka od toho, aby vstúpil do strán, ktorých programom je závisť (komunizmus) a nenávisť (fašizmus), tak to malo význam a môžeme povedať, že sme k zápasu o slobodu aspoň trochu prispeli.