KDH žiada nájsť riešenie pre maloobchodné prevádzky a verejné bohoslužby

Bratislava, 22. februára 2021 – KDH žiada nájsť riešenie pre otvorenie maloobchodných prevádzok a obnovenie verejných bohoslužieb. Podmienkou je dodržanie prísnych protipandemických opatrení. Slovensko ako jediné v stredoeurópskom priestore má dlhodobo zavreté kostoly.

Žiadame, aby vláda pred blížiacimi sa Veľkonočnými sviatkami najneskôr od konca marca umožnila veriacim účasť na bohoslužbách a cirkevných obradoch v súlade s prísnymi protipandemickými opatreniami a primeraným obmedzením maximálneho počtu zúčastnených osôb,“ vyhlásil podpredseda KDH Tomáš Merašický.

Kresťanskodemokratické hnutie sa pripája k otvorenému listu, ktorý tento týždeň biskupi adresovali vláde Slovenskej republiky.

Návštevy bohoslužieb a duchovná služba kňazov občanom je dôležitá, veď v čase pandémie ľudia ešte viac potrebujú starostlivosť o svoj duchovný a sociálny rozmer. Žiadame preto, aby vláda našla racionálne riešenie pre verejné bohoslužby s dodržiavaním pravidiel, podobne ako sa to podarilo v iných susedných krajinách, v Rakúsku, v Poľsku či v Česku,” doplnil predseda KDH Milan Majerský.

Podľa hnutia je pre zvládnutie ťaživej situácie, v akej sa dnes aj na Slovensku nachádzame, dôležité pamätať nielen na fyzické, ale aj duchovné a duševné zdravie obyvateľov. Preto hnutie žiada nájsť riešenie aj pre sprístupnenie kultúrnych podujatí.

KDH rovnako navrhuje, aby vláda prehodnotila pravidlá pre maloobchodné prevádzky a umožnila im otvoriť za rovnako prísnych podmienok, aké musia spĺňať veľké supermarkety zahraničných reťazcov. Nariadenia majú byť primerané a nie diskriminačné.

Nepovažujeme súčasné pravidlá na zamedzenie mobility občanov za spravodlivé. Stačí sa pozrieť do preplnených supermarketov, ktoré nikto nekontroluje a v kontraste s drobnými slovenskými podnikateľmi a živnostníkmi, ktorí so svojimi uzatvorenými malými prevádzkami postupne strácajú nádej.

Veľké reťazce neraz predávajú tovar, ktorý nemôžu predávať malí a strední podnikatelia. Nie sme proti tvrdým opatreniam na zamedzenie šírenia vírusu medzi obyvateľmi, ale aby boli racionálne a spravodlivé. Aj malá prevádzka vie lepšie zabezpečiť prísne pravidlá, vrátane počtu osôb v interiéri,“ dodal Merašický. Na súčasnú situáciu podľa neho fatálne doplácajú najmä malí slovenskí podnikatelia.

foto: Glob.sk / Peter Korček