KDH ruší mimoriadny snem hnutia

Vzhľadom na šírenie koronavírusu KDH ruší mimoriadny snem hnutia, ktorý bol zvolaný na 14. 3. 2020.
Zastupujúci predseda KDH Pavol Zajac sa tak rozhodol po konzultáciách s Národným centrom zdravotníckych informácii a po dnešnom rokovaní Predsedníctva KDH, spolu s krajskými predsedami KDH.

Legitímnosť všetkých orgánov KDH aj v nasledujúcom období zabezpečí Pavol Zajac zvolaním „on line“ Rady KDH a hlasovaním perrolam – bez potreby osobného stretnutia  všetkých členov Rady KDH.

Predpokladaný termín zvolania Snemu KDH je jún 2020, na ktorom prebehne voľba všetkých nových orgánov strany, vrátane predsedu a podpredsedov KDH.