KDH pripravuje programový dokument s názvom “Nový november”

Celoslovenská Rada KDH tiež prijala uznesenie k zachovaniu dvojkolovej voľby predsedov VÚC.

Delegáti celoslovenskej Rady KDH sa na dnešnom zasadnutí v Poprade venovali najmä príprave programového dokumentu hnutia s pracovným názvom “Nový november”.

Bola to veľmi tvorivá a plodná diskusia. KDH pripravuje jeden akčný programový dokument, z ktorého sme tu odprezentovali niektoré časti. K tomuto dokumentu bude prebiehať osem krajských stretnutí a samotný dokument bude verejnosti predstavený v predvečer výročia 17. novembra.
Alojz Hlina: “Myslím, že tie podnety, ktoré zozbierame budú presne vystihovať to, aká strana sme a akou stranou chceme byť. Stranou, ktorá má miesto na politickej scéne a ten dokument to bude jasné dokazovať”.
Podpredseda KDH Milan Majerský doplnil, že KDH je kresťanskou politickou stranou, konzervatívnou politickou stranou so silným sociálnym cítením. “Budeme sa venovať tým najslabším ľuďom, ktorí potrebujú pomoc”, dodal Majerský.

Dnešná rada sa zaoberala aj prípravou budúcoročných volieb do VÚC. KDH je za zachovanie dvojkolovej voľby predsedov VÚC. Ako povedal podpredseda hnutia Pavol Zajac, “sme presvedčení, že dvojkolová voľba zabezpečuje zvolenému kandidátovi legitimitu, keď na zvolenie musí získať nadpolovičnú väčšinu zúčastnených voličov. Takáto voľba má zabrániť aj špekulatívnym kandidátom, ktorých skutočnou úlohou je odoberanie hlasov určitým kandidátom. Ak je záujem o šetrenie finančných nákladov na voľby, tak by sa malo zvážiť rozumné a logické spájanie niektorých typov volieb”.

Celoslovenská Rada KDH prijala uznesenie, v ktorom po siedmy krát vyzýva poslancov NR SR, aby schválili ústavný zákon o zrušení mečiarových amnestií. “Keďže je dôvodné podozrenie, že na únose Michala Kováča mladšieho, syna bývalého prezidenta Michala Kováča, sa podieľali štátne orgány považujeme za potrebné túto skutočnosť vyšetriť”, povedala na tlačovej konferencii členka predsedníctva Eva Gray. KDH chce aby sa tieto skutky objasnili a aby amnestie nebránili vyšetreniu a potrestaniu páchateľov.