KDH pripraví pozmeňujúci návrh k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o zdravotnej starostlivosti

V Národnej rade SR je v druhom čítaní návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o zdravotnej starostlivosti. Žiaľ, konštatujeme, že diskusia k tomuto návrhu z dielne SNS je poznačená silnými emóciami, ktoré rozdeľujú odbornú aj laickú verejnosť. Vnímame, že týmto je ohrozená podstata návrhu zákona a jeho prijatie v parlamente. KDH má záujem na zlepšení ochrany počatého života, preto aj naši štyria poslanci návrh v prvom čítaní podporili. V druhom čítaní je možnosť predkladať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
KDH po debate s odborníkmi pripraví pozmeňujúci návrh k tomuto návrhu zákona. Podstatou návrhu bude to, že zvukový záznam sa nahradí vizuálnym zobrazením tlkotu srdca (video). Poslankyňa Anna Verešová predloží tento návrh aj na pracovnom stretnutí, ktoré zvolávajú predkladatelia. Budeme sa uchádzať o jeho podporu poslancov z celého politického spektra.

KDH má vo svojom programe REŠTART – Nádej pre Slovensko, že pripraví a predloží návrh Zákona za život, ktorý bude komplexne riešiť ochranu života a dôstojnosti človeka od počatia po prirodzenú smrť.