KDH podporuje návrh zákona na zvýšenie ochrany počatého dieťaťa

Dozrel čas na zmenu smerom k vyššej ochrane počatého života. Je potrebné o ňu usilovať, usilovať sa o vyššiu ochranu počatého života. Je potrebné ľudí presviedčať, prečo je zmena potrebná, usilovať sa o dôveru a plniť sľuby. Usilujeme sa o ochranu počatého života a podporíme všetko, čo jej pomôže.
Preto vyzývame všetkých poslancov NR SR, aby podporili novelu zákona, ktorá prispeje k ochrane života.
Predsedníctvo KDH na včerajšom zasadnutí prijalo uznesenie pre podporu zmeny zákona o umelom prerušení tehotenstva, ktorý predložil poslanec Richard Vašečka.
Text uznesenia:
KDH podporuje návrh zmeny zákona č. 73/1986 predloženého poslancom Richardom Vašečkom. Návrh zákona zvyšuje ochranu počatého života, čo je našim jednoznačným programovým cieľom.