KDH k návrhu zákona o zlepšení informovanosti žien pred umelým ukončením tehotenstva

Kresťanskí demokrati vítajú prvé hlasovanie poslancov NR SR k návrhu zákona, ktorý zlepšuje informovanosť žien pred umelým ukončením tehotenstva.
„Každé zlepšenie ochrany života nenarodených detí a ochrany žien pred možnými následkami umelých potratov považujeme za cenné,“ povedala členka Predsedníctva KDH Eva Grey.
Podpredseda KDH a kandidát na predsedu hnutia Milan Majerský uviedol: „KDH sa tejto téme venuje dlhodobo a má vo svojom programe viacero návrhov opatrení na pomoc ženám s neplánovaným tehotenstvom, ako aj silnú podporu už narodených detí a ich rodín. Mnohí naši členovia a sympatizanti im roky pomáhajú v dobrovoľníckych združeniach i v samospráve.“
Je potrebné, aby poslanci vytrvali a zákon v ďalšom procese schválili a vylepšili. Každý, kto zachráni jeden život, akoby zachránil celý svet.