KDH chce prevenciu a ochranu žien vystavených násiliu, nie Istanbulský dohovor!

25. novembra, si pripomíname Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanému na ženách.
Pre KDH je násilie na ženách neprípustné a preto prehlasuje, že ako parlamentná strana urobí revíziu príslušnej legislatívy a bude presadzovať aj prípadnú zmenu zákonov, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s prevenciou a represiou v prípade páchania násilia na ženách, avšak bez kontroverzných častí Istanbulského dohovoru, s ktorými KDH nesúhlasí.

KDH má výhrady voči Istanbulskému dohovoru
Cieľ dohovoru – odstránenie násilia na ženách – je správny. Avšak Istanbulský dohovor je ukážkovým príkladom toho, že sa pod rúškom riešenia vážneho problému, a to cez medzinárodné právo, presadzujú kontroverzné teórie. Jeho prijatím by sa do slovenskej legislatívy zaviedla problematická definíciu rodu.
Kresťanskodemokratické hnutie vyzýva vládu SR, aby odmietla pokus EÚ pristúpiť ako celok k Istanbulskému dohovoru a okamžite prijala potrebné kroky v súvislosti s ochranou zvrchovanosti SR v rozhodovaní o kultúrno-etických otázkach.
(Z Uznesenia Rady KDH z 21. septembra 2019)

Ak chceme dosiahnuť nulovú toleranciu násilia na ženách, je potrebné spolupracovať. Do boja za odstránenie násilia na ženách a deťoch je potrebné zapojiť všetkých – školy, mimovládne organizácie, akademickú obec, verejný i štátny sektor, jednotlivé cirkvi a kresťanské spoločenstvá.

K tejto spolupráci je však potrebné problém odideologizovať.
Na Slovensku sú dnes diskriminovaní poskytovatelia konkrétnej pomoci obetiam domáceho násilia, ak nesúhlasia s vágnou a kontroverznou definíciou rodu.

Dobrá legislatíva a hlavne jej dôsledná aplikácia v praxi, ochrana obetí a komplexné služby, výchova a vzdelávanie o ľudskej dôstojnosti človeka a spoločný postup zainteresovaných – to sú najdôležitejšie nástroje v boji proti domácemu násiliu. Obete násilia potrebujú rýchlu, nebyrokratickú pomoc, v prípade ohrozenia na živote aj bezpečné a utajené bývanie.

“Takúto pomoc poskytujeme už viac ako 20 rokov v neziskovej organizácii Áno pre život, pri ktorej stojím od jej vzniku. V Národnej rade sme pred rokom prijali legislatívu, ktorá je v prospech obetí trestných činov. Je to dobrý základ, aby sa zlepšilo poskytovanie služieb práve týmto zraniteľným skupinám,“ uviedla Anna Verešová z KDH, poslankyňa NR SR.