Kde sa stratili peniaze na Mobilné policajné stanice?

Vo Važci sedel M. Kotleba spolu so starostom M. Lištiakom za Smer za jedným stolom. Nech sa teda páni Lištiak a Kotleba spýtajú ministerky za Smer pani Sakovej, kde sú mobilné policajné stanice, ktoré boli na návrh v tom čase poslanca NR SR A. Hlinu vo Výbore pre obranu a bezpečnosť prejednané a boli na ne vyčlenené aj peniaze.
Vtedajší minister Kaliňák nás zas a opäť oklamal, vypýtal si vo výbore v súvislosti aj s týmto projektom zvýšenie rozpočtu o 15 miliónov eur.
A nič neurobil. Aj tieto peniaze sa rozkradli?
Kde sú mobilné policajné stanice?
My sme dávali návrhy, riešenia.
Aké návrhy a riešenia dnes dáva ĽSNS a SMER?
Kým my sme dávali návrhy a riešenia, niekto tu medzitým kradol a niekto im tie zlodejiny prikrýval. Kotlebovci hlasujú so Smerom a budú spolupracovať.
Už teraz sedeli spolu vo Važci, tak nech sa ľudia ich spýtajú, kde sa stratili peniaze a prečo nie sú mobilné policajné stanice.
Keď sa stala obdobná tragédia ako teraz v Richňave v Sačurove, ako reagovali poslanci KDH P.Zajac a A. Hlina?
Skutok sa stal v piatok a už v pondelok náš poslanec, P. Zajac, zvolal na obvodnom úrade stretnutia za účasti starostu a polície, pracovníci sociálneho odboru.
V utorok A. Hlina pripravil návrh na zvolanie mimoriadneho výboru pre obranu a bezpečnosť.
Predkladáme návrhy riešenia situácie. Jeden z nich je aj projekt Mobilných policajných staníc, ktoré by boli dočasne umiestňované do problematických oblastí.
Toto a veľa iného sme urobili my.
Čo urobili kotlebovci?
Chodiť po dedine a vrieskať do ampliónov je riešenie?

Odkazy na vyššie spomínané udalosti:
https://domov.sme.sk/c/7365033/hlinov-navrh-na-mobilne-policajne-stanice-pri-osadach-nezavrhli.html
https://www.webnoviny.sk/hlina-kritizoval-kalinaka-za-mobilne-policajne-stanice/
https://www.facebook.com/search/top/?q=mobilne%20policajne%20stanice%20hlina&epa=SEARCH_BOX