K podozreniam na zlé zaobchádzanie so starými ľuďmi

Kresťanskí demokrati sú zhrození z informácií, ktoré naznačujú zlé zaobchádzanie so starými ľuďmi v zariadení pre seniorov a opatrovateľskej služby IRIS. Médiá zverejnili podozrenia, že neznáme lieky klientom podával neodborný personál (kuchár a upratovačka, ktorí sa vydávali za zdravotníckych pracovníkov). „Žiadame, aby prípad bol dôkladne prešetrený a aby boli preverené aj ďalšie osoby, ktoré mali zodpovedať za správny chod zariadenia a bezpečnosť seniorov, ktorí sa v ňom nachádzali,“ povedala Eva Grey, členka predsedníctva KDH.
Ako ďalej uviedla, ak by sa jasne doriešilo rozdelenie kompetencií medzi Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny, ÚDZS a samosprávnymi krajmi, a činnosť takýchto zariadení bola priebežne kontrolovaná a monitorovaná, v budúcnosti by k podobným situáciám nedochádzalo.
„Zároveň máme obavu, aby tento prípad nebol zámienkou na diskrimináciu neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ako sa to dialo v minulosti.  Existuje mnoho neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí svoju prácu robia kvalitne a s láskou voči klientom,“ doplnila Eva Grey.