Ivan Štefanec: Štáty musia garantovať plynulý tok tovarov

Podľa europoslanca a vedúceho slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivana Štefanca (KDH) je povinnosťou štátov garantovať plynulý tok surovín, tovarov a výrobkov naprieč hranicami. Podľa neho by sa mali riadiť odporúčaniami Európskej komisie a prijať jednotné pravidlá pre vstup nákladnej dopravy a obslužného personálu.
„Už sme svedkami toho, že firmy, ktoré môžu vyrábať, sa potýkajú s nedostatkom materiálu, alebo majú problém svoje výrobky dodávať zákazníkom. Na vine sú nejednotné a neprehľadné pravidlá hraničných kontrol, ktoré sa navyše stále menia. Ak chceme udržať ekonomiku a zamestnanosť, členské štáty musia zabezpečiť plynulý tok tovarov. Odporúčania Európskej komisie sú v tomto smere zásadné a mali by sa všade aplikovať. Najdôležitejším z nich je komunikácia a výmena informácií o zmenách a postupnom uvoľňovaní kontrolného režimu, aby mohli ostatné štáty reagovať a informovať o tom podniky na svojom území, či koordinovať dopravu. Cieľom je úplné uvoľnenie hraníc pri dodržaní všetkých bezpečnostných a hygienických predpisov.“