Európa je kresťanská – spomienková slávnosť

Pozývame vás na spomienkovú slávnosť, na ktorej si chceme pripomenúť historické udalosti.
Slávnosť sa uskutoční 20. januára 2017 so začiatkom o 16.30 h vo Veľkých Vozokanoch.
Program:
16.30 h príhovor pri pamätníku – predseda KDH Alojz Hlina
18.00 h sv. omša v kostole sv. Mikuláša
Pri obci Veľké Vozokany sa uskutočnila bitka medzi kresťanským uhorským vojskom a islamským tureckým vojskom, ktoré bolo v presile. Rabujúce turecké vojsko bolo v tejto bitke porazené. Zaujímavosťou je, že samotnej bitky sa zúčastnili aj obyvatelia, sedliaci z okolia, ktorí kosami a vidlami bránili svoje územie a majetok.
Pamätník v podobe leva, ktorý labou drtí symboly tureckého vojska, pripomína tieto významné udalosti.
Udalosti, ktoré spoluvytvárali to, že Európa je kresťanská.
Tento pamätník je mimoriadne symbolický aj v týchto dňoch. Socha leva vo Veľkých Vozokanoch bude miestom, kde si chceme každoročne pripomínať, aký je civilizačný základ Európy. 
Budeme si pripomínať aj odvahu obyčajných sedliakov, ktorí sa nebáli s primitívnymi nástrojmi postaviť sa tureckej presile. V auguste 2017, kedy bude 365. výročie tejto slávnej bitky, pripravíme aj veľkú spomienkovú akciu.