Ďalší krok k tomu, aby sa smrť Jozefa Chovanca urýchlene vyšetrila

Sme uprostred ťažkého obdobia, to nám však nemôže brániť venovať sa aj iným veľmi dôležitým udalostiam.

Tieto dni sa snažíme o to, aby sa Európsky parlament vážne zaoberal prípadmi policajnej brutality v EÚ.

Dnešná debata k tejto téme počas plenárneho zasadnutia EP je prvý krok k tomu, aby sa objasnila a spravodlivo vyšetrila tragická smrť Slováka Jozefa Chovanca v Belgicku. Nadväzovať musia ďalšie kroky. Zároveň som presvedčená, že EP by sa mal k tejto mimoriadne vážnej veci vyjadriť aj správou.

Začiatkom septembra som iniciovala výzvu Európskej komisii, aby dohliadla na urýchlené a riadne prešetrenie prípadu tragickej smrti Jozefa Chovanca v Belgicku. K výzve sa za tri dni pripojilo viac ako 7-tisíc slovenských občanov a 59 europoslancov naprieč EÚ. Výzva zároveň obsahuje požiadavku, aby sme sa na európskej úrovni venovali problému brutality a extrémizmu v policajných zložkách. Musíme urobiť všetko pre to, aby sa zamedzilo podobným zlyhaniam v budúcnosti, a to nielen v Belgicku. Od Komisie stále čakám odpoveď.