Čo sa nám podarilo presadiť na kongrese najväčšej európskej strany

Manfred Weber – vyhral nomináciu Európskej ľudovej strany
 
Nomináciu Európskej ľudovej strany na post volebného lídra a následne aj na post Predsedu Európskej komisie vyhral jednoynačne, s bývalým fínskym premiérom Alexandrom Stubbom, súčasný líder tejto frakcie v Európskom parlamente Manfred Weber.
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) podporovalo nomináciu Webera, keďže tento pôvodne funkciónár bavorskej CSU je bližšie hodnotovému prúdu kresťanských demokratov vo frakcii európskych ľudovcov. Okrem jeho odborných a ľudských kvalít, sú pre Slovensko dôležité aj jeho aktivity smerom k Slovensku po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. To len naznačuje, že jeho blízkosť a znalosť strednej Európy bude nesmiernym prínosom pri hľadaní riešení a odpovedí na súčasné výzvy ktorým dnešná Európa čelí.

KDH na kongrese EĽS znovu potvrdilo, že pre túto stranu je sloboda človeka a jeho dôstojnosť primárnou hodnotou, za ktorú sa treba aktívne zasadzovať nie len na Slovensku ale aj v zahraničí. EĽS prijala rezolúciu z dielne KDH, ktorá vyzýva k väčšej solidarite s opozičnými stranami v Bielorusku. Rezolúcia zároveň informuje o zhoršujúcej sa situácii v krajine a o jednotlivých prípadoch prenasledovania opozície a o porušovaní ľudských práv. KDH zároveň navrhuje konkrétne opatrenia a politiky, ktoré by EĽS, ako najsilnejšia európska strana mala presadzovať voči pretrvávajúcemu režimu v krajine. KDH roky úzko spolupracuje hlavne so sesterskou stranou bieloruských kresťanských demokratov (BXD). V rámci tejto spolupráce KDH odovzdáva svoje skúsenosti s prerodom krajiny z post-komunistického režimu na demokraciu.
Na kongrese EĽS vystúpila v jednom z expertných panelov aj poradkyňa KDH pre zahraničné a európske záležitosti, Miriam Lexmann. Vo svojom prejave sa Miriam Lexmann venovala hlavne súčasným najväčším výzvam, ako EÚ tak aj Európy, ako takej. Medzi tieto výzvy patrí hlavne ideologický zápas o budúci charakter Eú a morálne otázky v súvislosti s meniacou sa geopolitickou situáciou vo svete. Miriam Lexmann jednoznačne vyargumentovala, že morálne konzistentný prístup, ktorý vylučuje dvojaké štandardy a vychádza zo sociálneho učenia cirkvi a hlbokej podstaty kresťanských hodnôt, i.e. chráni ľudskú dôstojnosť ako svoj primát, je najpevnejší základ, na ktorom bola Eú postavená a jedinou cestou k jej úspešnej budúcnosti.
Poslanec Európskeho parlamentu Ivan Štefanec bol na sneme Európskej ľudovej strany (EĽS) v Helsinkách zvolený za prezidenta združenia SME Europe, ktoré podporuje malé a stredné podniky v Európe.
Štefanec pripomenul, že malé a stredné podniky sú chrbtovou kosťou európskej ekonomiky, zabezpečujú väčšinu pracovných miest a sú motorom rozvoja regiónov. No zároveň sú aj tou najzraniteľnejšou zložkou hospodárstva. Preto z pozície prezidenta SME Europe sa chce snažiť o to, aby im európska legislatíva vychádzala v ústrety a aby boli odstraňované prekážky, ktoré im bránia v ich rozvoji.