Cirkevné a súkromné školy nemôžu byť odkázané na milosť ministra školstva

Bratislava 16. október 2020 –  Kresťanskodemokratické hnutie nesúhlasí so zmenami, ktoré navrhuje ministerstvo školstva v zákone o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Ministrovi školstva totiž dáva neprimeranú právomoc bez udania dôvodu vyradiť školu alebo školské zariadenie zo siete škôl. Išlo by tak o ďalší silný nástroj na elimináciu cirkevného a súkromného školstva. 

„Cirkevné aj súkromné školy sú dôležitou súčasťou vzdelávacieho systému. Ak by zmena zákona bola schválená, boli by odkázané len na milosť či nemilosť ministra školstva,“ upozorňuje predseda KDH Milan Majerský.

Optimalizácia a zefektívnenie siete škôl a školských zariadení je z pohľadu lepšej kvality vzdelávania na Slovensku nevyhnutná. Musí však prebiehať po širokej odbornej diskusii, v súčinnosti so všetkými zriaďovateľmi škôl a v premyslených krokoch.
„Už súčasný právny stav je nerovnovážny a zvýhodňuje mestá, obce a vyššie územné celky oproti ostatným neštátnym zriaďovateľom. Mestá a obce rozhodujú o financovaní škôl a školských zariadení iných zriaďovateľov, vyššie územné celky rozhodujú o počtoch študentov v stredných školách neštátnych zriaďovateľov,“ pripomína člen predsedníctva KDH Martin Šmilňák. Navrhovaná novela podľa neho uvedie mnohé kvalitné neštátne školy a školské zariadenia do ešte väčšej neistoty.

KDH podporuje zachovanie pluralitného systému v školstve, kde si žiaci, študenti a ich rodičia môžu vybrať medzi školami od rôznych zriaďovateľov. Navrhovaná právna úprava ohrozuje tento pluralitný systém, neprešla dostatočnou odbornou diskusiou a do budúcna zakladá možnosť politického zneužitia. „Škrtanie škôl nemôže byť politickým rozhodnutím. Na území Prešovského samosprávneho kraja sú stredné školy financované bez ohľadu na zriadovateľa rovnocenne – podporujeme, aby sa to zaviedlo aj na celoslovenskej úrovni. Za rovnakú prácu rovnakú plácu,“ uzatvára Milan Majerský.