Chceme lepšie digitálne platformy

Slovenská europoslankyňa Anna Záborská tento týždeň predstavila svoj návrh stanoviska výboru ITRE (Priemysel, výskum a energetika) k novej legislatíve o digitálnych platformách. Nové nariadenie, ktoré predložila Komisia, by malo riešiť nedostatky v správaní online sprostredkovateľských služieb a vyhľadávačov voči komerčným používateľom. Ide o horizontálne nariadenie, ktoré stanoví základné pravidlá pre veľkých globálnych hráčov, ako sú Apple, Google, Amazon, Expedia a Booking.com, až po malé start-upy.
 
„Digitálne platformy priniesli zákazníkom množstvo benefitov a pomáhajú rozvoju podnikania a zamestnanosti. Aj na Slovensku využíva stále viac ľudí ich  služby pri vyhľadávaní a nákupe mobilných aplikácií, kníh, rôznych výrobkov, ale aj ubytovania počas dovolenky. Musíme však zabezpečiť, aby tí, ktorí cez platformy ponúkajú svoj tovar alebo služby, mohli počítať s férovými a transparentnými obchodnými podmienkami a zaobchádzaním,“ zdôraznila Anna Záborská.
 
Podľa Záborskej je možné podstatu návrhu rozdeliť na dva okruhy: „Prvý okruh sa týka rôznych spôsobov každodennej interakcie platforiem a ich komerčných užívateľov. Ide o články 3 až 8 predloženého návrhu. Tieto články riešia obchodné podmienky, pozastavenie a ukončenie sprostredkovateľských služieb, pravidlá určovania poradia pri vyhľadávaní, rozdielne zaobchádzanie, prístup k údajom a obmedzenie možnosti ponúkať odlišné podmienky inými prostriedkami,“ objasnila slovenská europoslankyňa pri predstavení stanoviska vo výbore.
 
Druhý okruh tém tvoria nástroje na riešenie sporov. „V článkoch 9 až 12 sa stanovujú minimálne podmienky pre vnútorné systémy platforiem na vybavovanie sťažností, posilňuje sa ich motivácia využívať inštitút mediácie a vytvára sa priestor pre kolektívnu žalobu,“ uviedla Anna Záborská.
 
Očakáva sa, že návrh pozície Parlamentu, ktorý vzíde z rokovaní vo výboroch, bude predložený na schválenie v pléne ešte v decembri tohto roku.
 
Odkazy:
NÁVRH STANOVISKA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o podpore spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb
– Pôvodný návrh Komisie (EN): Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on promoting fairness and transparency for business users of online intermediation services
– Záznam z rokovania vo výbore ITRE, 24.9.2018, vystúpenie A. Záborskej začína cca od 17.00