Category: Tlačové správy

Naše nesystémové školstvo

Pri znižovaní počtu tried prvých ročníkov v osemročných gymnáziách sa potvrdilo, že riešenia v slovenskom školstve sú nesystémové. Súhlasíme so znížením počtu žiakov na osemročných gymnáziách. No ak má k zníženiu dôjsť je potrebné,...