Category: Správy

Platy poslancov

K prebiehajúcej diskusii o rozmrazení platu poslancov s cieľom upokojiť rozbúrenú verejnú mienku navrhujeme nasledovné: Ak majú poslanci pocit, že majú mať vyššie platy navrhujeme, aby povinnosť prispievať na platy poslancom bola prenesená aj...