Bratislava

 

Krajský predseda: Dušan Pekár
Podpredsedovia:

Caroline Líšková
Dagmar Valúchová
Ľubomír Czaja
Miloslav Onofrej

Krajský tajomník

Jakub Kintler

jakub.kintler@kdh.sk