Bratislava

 

Krajská predsedníčka: Martina Uličná
Podpredsedovia:

Matej Krčmár

Tatiana Mikušová

Emil Mucha

Krajský tajomník

Jakub Kintler

jakub.kintler@kdh.sk