Aktuálna výzva KDH ku kauze "Resocializačné zariadenie Čistý deň”

Žiadame kompetentných o urýchlené a jednoznačné posúdenie toho, či návrat detí do prostredia v zariadení Čistý deň je pre ne vyhovujúci. V prípade, že odborníci vyhodnotia, že návrat detí do zariadenia v Galante neodporúčajú, žiadame, aby pre deti hľadali náhradné riešenie pobytu v iných zariadeniach. Termín návratu detí z Chorvátska je 19.9. a preto je nevyhnutné okamžite prijať rozhodnutie. Záujem detí je v tomto prípade absolútne prvoradý.
Následne žiadame vykonať audit všetkých dotknutých zariadení po stránke personálnej, finančnej, v postupe kompetentných pri umiestňovaní detí, ako aj audit legislatívy a postupu súdov, polície a úradov práce. KDH sa bude predmetnou témou zaoberať z odborného hľadiska so zreteľom na najlepší záujem dieťaťa.