Ako nájsť robotu nezamestnaným aj na Východe Slovenska?

Vláda dnes ukončila svoje turné po Slovensku počas ktorého navštívila okresy s vysokou nezamestnanosťou. Väčšina týchto okresov je na východnom Slovensku a väčšina z nich má vysoký podiel rómskeho etnika. V týchto okresoch rozhodla o pridelení regionálneho príspevku vo výške 45 mil. eur zo štátneho rozpočtu.
My sme presvedčení, že je potrebné prijať riešenia pre tieto okresy, ale nie spôsobom dotácií len pre vybrané samosprávy. A tiež nie je spravodlivé, keď štátnu podporu dostanú len niektoré podnikateľské subjekty. Likviduje to podnikateľské prostredie a netreba zabúdať, že ide o naše spoločné peniaze. Uviedli na dnešnej tlačovej besede v Prešove podpredsedovia KDH Pavol Zajac a Milan Majerský.
„Ak vláda chce riešiť vysokú nezamestnanosť v takýchto okresoch, má to tak byť systematickým nastavením pravidiel.
Jedným z nich by mohlo byť odpustenie platenia odvodov a daní za zamestnancov, ktorý boli v evidencii úradu práce v okresoch s vysokou nezamestnanosťou. Toto by v danom okrese bolo nárokovateľné pre všetkých podnikateľov a živnostníkov, dĺžka podpory by mohla byť niekoľko rokov. Bez zbytočnej byrokracie, bez schvaľovania v komisiách.
Potom je tu veľká skupina ľudí, ktorí majú obrovský problém zamestnať sa. Ak vláda má ambíciu nájsť prácu aj „nezamestnateľným“ ľuďom, tak navrhujeme vláde, aby využila potenciál štátnych podnikov, ktoré spravujú jednotliví ministri. Ide o štátne podniky ako Lesy Slovenskej republiky, Vojenské lesy, Slovenský vodohospodársky podnik, Vodohospodárska výstavba. V našich lesoch, pri potokoch, riekach a odvodňovacích kanáloch je dosť práce pre ľudí, ktorí by prijali aj takýto typ práce. Vyčistili by sa melioračné kanály, okolie potokov a riek, v lesoch by sa urobili protipovodňové hrádzky alebo vysadili nové stromčeky. Takto by našlo robotu aj na východnom Slovensku niekoľko tisíc ľudí,“ povedal Pavol Zajac.
„KDH vždy venovalo témam chudoby veľkú pozornosť. A už sme predkladali návrhy opatrení pre najmenej rozvinuté okresy. Bol to predovšetkým krok s názvom 1 + 1 na dva roky.
Výsledkom by bolo, že zamestnávatelia, ktorí podnikajú v regiónoch, kde je nezamestnanosť nad 18 % by dostali úľavu vo forme úplného odpustenia odvodov na princípe 1 + 1 na 2 roky. To znamená, že ak zamestnávateľ príjme nového zamestnanca, dostane úľavu aj na ďalšieho, ktorého už zamestnáva. Toto opatrenie podporuje lokálnych zamestnávateľov, ktorí poznajú špecifické pomery na trhu práce vo svojich regiónoch a je zároveň vysoko motivačné. Tento princíp by bol uplatnený aj na zamestnancov miestnej a regionálnej samosprávy. Pomoc je spravodlivá, adresná a nárokovateľná. Podstatné je, že zamestnávatelia musia zaplatiť svojmu zamestnancovi mzdu v plnej výške zo svojich zdrojov. Nevytvára sa priestor pre špekulantov, ani sa nijako nezvýhodňujú ľudia na úradoch práce. Je to opatrenie, ktoré pamätá na živnostníkov, malých a stredných podnikateľov, a nielen na veľkých a zahraničných podnikateľov.
Z praxe ako primátor musím iba potvrdiť potrebu aj ďalšieho opatrenia, ktoré fungovalo a malo výsledky. Pred pár rokmi tu fungovali protipovodňové opatrenia a vtedy sme v Levoči dokázali zamestnať takmer 50 ľudí a na určitý čas mohli viesť dôstojný život. Vidíme aj reálnu pomoc pre mestá a obce, lebo vybudované hrádzky uchránili majetok obcí a miest a tam kde stoja nebola zaznamenaná väčšia voda,“ dodal primátor Levoče a podpredseda KDH Milan Majerský.