Akčný plán rozvoja okresu Vranov nad Topľou: Sľuby alebo realita?

Vláda S.R. dnes  na svojom zasadnutí vo Vranove nad Topľou  prerokuje Akčný plán rozvoja pre okres Vranov nad Topľou.
Nespochybňujeme snahu  vlády riešiť problém vysokej nezamestnanosti a zaostávania regiónov ako je aj vo Vranove nad Topľou, ale či to budú len prázdne sľuby, vládny PR marketing  alebo realita, ukáže až budúcnosť.
Pre objektivitu je potrebné pomenovať a pripomenúť niektoré sľuby z nedávnej minulosti, ktoré v tomto okrese dal verejne premiér R.Fico aj s niektorými svojimi ministrami.
V septembri 2012, keď taliansky majiteľ tunajšej textilnej firmi Slotex nevyplatil 200  šičiek, tak po rokovaní vlády v Michalovciach navštívil R.Fico a minister práce Ján Richter Vranov nad Topľou a pred budovou Sociálnej poisťovne prisľúbil týmto nezamestnaným šičkám že:“ … vláda pripravuje zákazku na šitie uniforiem pre ministerstvá a okrem toho vraj uvažuje nad podporou investorov, ktorí by šičky zamestnali…“ Tento prísľub R.Fica nebol splnený .
V apríli 2013 v prázdno priemyselnom parku Ferovo vo Vranove nad Topľou  podpísal  premiér R.Fico memorandum s firmou Grandwood o podpore investície, ktorá mala priniesť do Vranova 390 nových pracovných miest.  Táto investícia sa neuskutočnila, priemyselný park Ferovo je aj dnes prázdny, nové pracovné miesta tu nevznikli .
Aj preto sme opatrní , ako budú splnené tie sľuby, ktoré dnes vláda zadefinuje vo Vranove nad Topľou.
„Po podrobnom preštudovaní Akčného plánu pre Vranov nad Topľou, musím konštatovať, že najviac  mi v ňom chýbajú  systémové opatrenia v okrese so zvýšenou nezamestnanosťou na podporu zamestnávania. Prioritne totiž dlhodobo udržatelné pracovné miesta vytvárajú podnikatelia a živnostníci.  Tieto systémové opatrenia by mali byť nárokovateľné pre všetkých zamestnávateľov. Táto systémová podpora by mohla byť aj formou odpustenia platenia odvodov a daní za novozamestnaných pracovníkov, ktorí boli v evidencii úradu práce“ povedal Pavol Zajac podpredseda KDH.
Vláda, štátne úrady , obce a mestá – ich prioritnou úlohou nie zamestnávať, ale vytvárať  podmienky a pravidlá, zabezpečiť bezpečnosť a spravodlivosť, vymáhatelnosť  práva a vytvárať čo najlepšie podmienky pre zamestnanosť.
Jednou z podmienok je aj kvalitná infraštruktúra –okres Vranov nad Topľou  je križovatkou prepojenia ciest 1. triedy, ale ich stav aj vďaka intenzite dopravy je zlý. Mrzí nás vládou zastavená príprava rýchlostnej  cesty R9 Lipníky – Humenné- Ubľa. Aj železničné spojenie je nevyhovujúce: jeden priamy spoj do BA, nevyhovujúce prípojné vlaky na rýchliky štátneho aj súkromného prepravcu. Ľudia musia často cestovať na tieto prípoje a rýchliky do HN,KE a Kysaku čím sa cesta vlakom z VT do BA predlžuje až na 8 hodín!
 
Ak hovoríme, že vláda má zabezpečiť podmienky pre vymáhateľnosť práva, tak  aj  v parku Ferovo vo VT za prítomnosti R.Fica sa v r. 2013 sťažovali podnikatelia, že nedostávajú zaplatené, keď robia na verejných zákazkách ako poddodávatelia pre veľké stavebné firmi. Vláda s tým neurobila nič a aj  vo vranovskom okrese je niekoľko podnikateľov, ktorí pre nezaplatené faktúry skončili v exekúcii a namiesto zamestnávania, museli svojich pracovníkov prepustiť.
V AP pre Vranov nad Topľou  sa nepíše nič o štátnych podnikoch – paradoxne vo firmách, ktoré sú plne vlastnené vládou( Lesy, Povodie,  Meliorácie š.p.) a ktoré by mohli prispieť k zníženiu nezamestnanosti, nie je v AP nič. Pritom nízko kvalifikovaní nezamestnaní by mohli nájsť prácu pri práci na protipovodňových a environmentálnych  opatreniach, mohli by vyčistiť okolie potokov, riek  a odvodňovacie a melioračné kanály.
V AP sa píše o vytvorení  a financovaní 6 nových  verejných inštitúcii v okrese. Na toto vláda prispeje čiastkou 1,63 mil. eur – toto nepovažujeme za efektívne riešenie nezamestnanosti v okrese.
V AP sú definované  viacero projektov zameraných na podporu  infraštruktúry v cestovnom  ruchu.  Vláda túto podporu definuje vo výške   6 mil. eur. Tu treba povedať, že je to  len v rovine ideového zámeru –  jedná sa o prostriedky z EU fondov, ktorý budú musieť jednotlivý žiadatelia naplniť vypracovaním projektov, ktorých schválenie bude záležať od mnohých okolností a administratívnych nariadení. To isté platí aj pre projekty na podporu podnikania a tvorby nových prac miest – sú to všetko prostriedky z EU fondov,  na ktoré podnikateľské subjekty budú musieť vypracovať projekty z jednotlivých operačných programov EU.